aandacht voor het moederschap

De eerste 7 jaar

Het fundament voor het leven

De eerste 7 jaar is essentieel voor de rest van je leven. In de eerste jaren leeft een kind vanuit zijn hartbewustzijn. Het cognitieve brein is nog niet ontwikkelt terwijl het emotionele brein de hele dag aanstaat.

De opvoeding die jij zelf hebt gehad is bewust en onbewust bepalend voor de opvoeding die je aan je kinderen geeft. Over veel dingen denk je niet zo na.

Als je botst met je partner over opvoedingskwesties is dat omdat jullie allebei een verschillende opvoeding hebben gehad. Door er met elkaar over te praten worden jullie je bewust van je eigen opvoeding .

Een kind leert van zijn ouders hoe te leven

De manier waarop jij in het leven staat, kopieert een kind. Een kind krijgt allerlei gewoontes aangereikt die de invulling van het leven bepalen.

Bijvoorbeeld angsten kunnen worden doorgegeven. Als jij bang bent voor honden, dan zal je je kind daarvoor waarschuwen. Doordat het kind jouw angst voelt en je waarschuwingen hoort zal het zelf altijd extra alert zijn als er een hond in de buurt is en mogelijk daarom in de toekomst zelf een angst ontwikkelen voor honden.

Het toverwoord is: onvoorwaardelijke liefde

Het allerbelangrijkste onderdeel van de opvoeding is de onvoorwaardelijke liefde. Houden van je kind om wie het is, met alle goede en alle donkere kanten: "jij mag er zijn om wie je bent, zoals je bent."

Kinderen opvoeden betekent dat je ze groot brengt in alle facetten van het mens-zijn. Omdat te kunnen doen moet jij jezelf kennen en weten waar je eigen struikelblokken liggen. In de huidige tijd van stress door tijdgebrek is dat een hele uitdaging. 

De belangrijkste ontdekking van Einstein

Einstein schreef in 1938 een brief aan zijn dochter en drukte haar op het hart die brief pas te publiceren als de mensheid er volgens haar aan toe zou zijn. Einstein, die bekend is geworden met zijn relativiteits-theorie E=M2,  was iets veel groters op het spoor gekomen. Volgens Einstein was het een ontdekking waar men anno 1938 nog niet aan toe was. Het gaat over de kracht die ons allemaal met elkaar verbind: die van de onvoorwaardelijke liefde.

In deze video leest Brandon Bays het belangrijk gedeelte uit  de brief voor:

De onvoorwaardelijke liefde is essentieel om goed gehecht te zijn. De manier waarop je in je jeugd gehecht bent aan je ouders bepaald hoe je later in het leven staat.


De hechtingstheorie van John Bowlby

In de eerste 7 jaar werkt het emotionele brein volop. Alle indrukken die een kind ervaart komen rechtstreeks binnen in het onderbewuste van het kind. De onvoorwaardelijke liefde van de ouders is tijdens de opvoeding essentieel om op te groeien in vertrouwen met de wereld om hem heen. Door die liefde kan een kind zijn vleugels uitslaan omdat hij er op vertrouwt dat hij zal worden opgevangen als hij dreigt te vallen.

Uit de hechtingstheorie van John Bowlby blijkt dat de manier waarop een kind zich hecht aan zijn ouders bepaalt hoe hij later in het leven staat, tegen zichzelf aankijkt en hoe hij met relaties omgaat. Dit filmpe laten de vier manieren van gehechtheid zien.

Je geeft je kind het grootste kado door naar jezelf te kijken en onder ogen durft te zien waar de onvoorwaardelijke liefde nog niet is doorgedrongen. Waar je iets van je kind verwacht omdat het hoort bij een traditie of omdat je denkt dat het belangrijk is omdat jíj dat zo hebt meegekregen van je ouders.

Aandacht voor het moederschap is aandacht voor jou en je kind. Wie ben jij, wie is jouw kind en hoe kun jij je kind groot brengen tot een volwassenen mens die in vertrouwen zijn eigen weg gaat.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn