Moederschap gaat niet altijd vanzelf
... en dat hoeft ook niet
 


Privacy Verklaring

Ritme van het leven – coaching

 

Ritme van het leven, gevestigd aan de Olmenstraat 48 2023 RR Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

www.ritmevanhetleven.nl

www.ritmevanhetleven.com

www.annettennekes.nl

Olmenstraat 48

2023 RR Haarlem

06 18806603

annettennekes@gmail.com

 

Persoonsgegevens die we verwerken

Ritme van het leven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via annettennekes@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Ritme van het leven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-      Het afhandelen van jouw betalingen

-      Verzenden van onze artikelen en aanbiedingen

-      Je te kunnen bellen of –mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-      Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-      Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

-      Om de goederen en diensten bij je af te leveren.

Ritme van het leven analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Ritme van het leven verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ritme van het leven neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ritme van het leven ) tussen zit.

Ritme van het leven gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

Google Analytics voor het optimaliseren van de website’s. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruik ik je IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.

LinkedIn. Ik zie wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je niet hebt afgeschermd in Linkedin) en ik kan je benaderen als je in mijn doelgroep valt.

Instagram

Mail programma

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ritme van het leven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jij je gegevens hebt verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

-      Gegevens voor facturatie: wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (doel: voor de belastingdienst.)

-      Persoonlijke gegevens: zo lang ik jou nog zie als potentiële klant of tot j mij verzoekt je gegevens te verwijderen (Waarom: om nieuwe klanten te werven)

-      Reacties op mijn blog. Zo lang mijn website in de lucht blijft en het blogartikel relevant is. (doel: om nieuwe klanten te werven)

-      Referenties op mijn website: zo lang mijn website in de lucht blijft en de referenties relevant is (doel: om nieuwe klanten te werven.)

-      Inloggegevens: zo lang je lid bent van mijn programma’s (doel: om mijn dientst voor jou uit te voeren)

Delen van persoonsgegevens met derden

Ritme van het leven  deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ritme van het leven blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ritme van het leven jouw persoonsgegevens aan derden. Dit doen we alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Met derden bedoel ik boekhouder, webbouwer en emailmarketingadviseur,

Met hen heb ik een overeenkomst afgesloten die erop neerkomt dat ze mijn werkwijze en jouw privacy op eenzelfde manier respecteren zoals ik dat zelf doe.

Daarnaast hebben actieve campaign en google een contract met Ritme van het leven en daardoor mogelijk inzage in jouw gegevens. Met hen heb ik een standaard overeenkomst afgesloten.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Ritme van het leven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ritme van het leven gebruikt cookies met een puur functionaliteit. Deze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrouwer zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie is te vinden op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Op de website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bevoordeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ritme van het leven en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou benoemende organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annettennekes@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat hert verzoek door jou wordt gedaan verzoeken wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, Maak in de kopie je pasfoto, paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ritme van het leven wil je er tevens op wijze. Dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Ritme van het leven neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Annet Tennekes via annettennekes@gmail.com

 
 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn